Το Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο αρχοντικό «Κώστα», το οποίο χρονολογείται το 19ο αιώνα και πρόκειται για μακεδονικής αρχιτεκτονικής αρχοντικό. Μέσα από την ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου, ο επισκέπτης συλλέγει πληροφορίες για την ιστορία του τόπου, την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσαν, τα παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία ασκούσαν, καθώς και για τοπικές ενδυμασίες.

To Πρόγραμμα LEADER+ συνέβαλλε στην ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης στο εσωτερικό του κτιρίου, των εργασιών εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και στην αγορά σταθερού και κινητού εξοπλισμού επίπλωσης.

Μέσω της προβολής οκτώ ιστοριών, οι οποίες ξετυλίγουν τις εικόνες τους στους χώρους του Βελβεντινού σπιτιού, ο εκάστοτε επισκέπτης:

Α. Πληροφορείται για στοιχεία του τόπου και των ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν σε αυτόν.

Β. Ξεναγείται στο καθημερινό δωμάτιο της οικογένειας, καθώς και στο χώρο της υποδοχής.

Γ. Μαθαίνει για τις αγροτικές ασχολίες των κατοίκων.

Δ. Ενημερώνεται για τις παραδοσιακές φορεσιές, καθώς και για τα μυστικά του αργαλειού.