ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

aΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

 

visitmsv.png castra.jpg guest_book_kastropoliteia.jpgΑρχική Σελίδα


Παρουσίαση των Σερβίων
Αποφάσεις Δημάρχου 2011 Εκτύπωση
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ pdf

1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
5 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
7 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
8 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
9 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
11 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
12 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
13 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
14 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
15 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
18 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
19 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
20 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
21 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
23 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
24 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
26 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
28 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΑΠΟΦΑΣΗ
29 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
30 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
31 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
32 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
33

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
34 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
36 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
37 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
38 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
39 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
40 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
41 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
42 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
43 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
46 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
49 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
50 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
52 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
57 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
58 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
59 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
61 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
62 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
63 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
64 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
65 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
66 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
69 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
70 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
71 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
73 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
74 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
75 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
77 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
78 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
79 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
80 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
81 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
82 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
83 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
84 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
85 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
88 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
89 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
93 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
94 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
95 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
96 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
97 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
98 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
104
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
106
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
107
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
108
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
109
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
111
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
112
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
113
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
114
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
115
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
120
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
121
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
124
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
126
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
129
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
131
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
132
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
133 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
134
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
135
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
136
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
139
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΔΕ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
141
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
143
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
144
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
145
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
147
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
148
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
151
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
152
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
153
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
154
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
156
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
161
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
166
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
167
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
169
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
173
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
174
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
177
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
178
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σημείωση: Δεν αναρτώνται αποφάσεις περικοπών, χορήγησης αναρρωτικών αδειών και σχετιζόμενες με αυτές καθώς και όσες δεν προβλέπεται να δημοσιευτούν από την κείμενη νομοθεσία 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

bannerlogodimosigrafika.jpg 
analiseis_posimo_nero.jpg
banner_dasta_final.png
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστoσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Ιούλιος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
kitio sxolion-banner.jpg
tilefwna.jpg
taxi-logo-last.gif