Εκτύπωση

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο ωδείο του ΝΠΔΔ του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με μερική απασχόληση στο Ωδείο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, δασκάλων μουσικής και δασκάλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συνολικά έξι (06) ατόμων στο Ωδείο του ΝΠΔΔ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία ΝΠΔΔ Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ), από 15/10/2018 και για δέκα (10) ημέρες ημερολογιακά (έως 25/10/2018).

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνα 2464021577 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Ευάγγελος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ