Εκτύπωση

Έτος 2015

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Οικονομικά Στοιχεία

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

---------------------------------------------

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

----------------------------------------------

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

----------------------------------------------

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Εκτύπωση

Έτος 2016

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Οικονομικά Στοιχεία

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

---------------------------------------------

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

---------------------------------------------

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

---------------------------------------------

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 

Εκτύπωση

Έτος 2017

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Οικονομικά Στοιχεία

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

 ---------------------------------------------

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

---------------------------------------------

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ