Εκτύπωση

Διαγωνισμός για το έργο: Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

  Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 προκηρύσσει

 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 50.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων  - Οδός Ανδρέα Παπανδρέου & Μαλούτα γωνία), στις 23/10/2018 και ώρα 10:00, υπό την ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464 5 00564 (κ. Στάθης Χρήστος)

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΥΔ (ΠΛΗΡΕΣ)
ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ